User Tools

Site Tools


101--c-t-i-th-v-n-h-i-m-a-h-2012-la-gi

Đức tham dự thế vận hội Mùa hè 2012 tại Luân Đôn từ 27 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2012. Tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2012, đội Đức đã có 19 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

101--c-t-i-th-v-n-h-i-m-a-h-2012-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)