User Tools

Site Tools


101-c-y-ph-h-c-c-v-th-n-hy-l-p-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chaos
Hỗn mang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartarus
Địa Ngục

 

Gaia
Trái Đất

 

 

Eros
Ham Muốn[1]

 

Erebus
Bóng Tối

 

Nyx
Bóng Đêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moros
Định Mệnh

 

Oneiroi
Giấc Mơ

 

Nemesis
Trừng Phạt

 

Momus
Kết Án

 

Philotes
Tình bạn

 

Geras
Già Nua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typhon
Bão Tố

 

Uranus
Bầu Trời

 

 

Ourea
Núi

 

Pontus
Biển

 

Aether
Không Khí

 

Hemera
Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanatos
Tử Thần

 

Hypnos
Giấc Ngủ

 

Eris
Xung Đột

 

Apate
dối trá

 

Oizys
Thất vọng

 

Moirai &
Keres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinyes

 

Gigantes

 

Meliae

 

Aphrodite[2]

 

Hecatonchires

 

Các Titan

 

Cyclopes

 

Echidna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanus

 

Tethys

 

Hyperion

 

Theia

 

Coeus

 

Phoebe

 

Cronus

 

Rhea

 

Themis

 

Mnemosyne

 

Crius

 

Iapetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanids

 

 

 

Clymene

 

Helios

 

 

Eos

 

 

 

Asteria

 

 

Demeter

 

 

Hestia

 

 

Hera

 

 

 

 

 

 

 

 

Prometheus

 

 

Epimetheus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inachus

 

Melia

 

 

 

Heliades

 

Selene

 

 

Leto

 

Hades

 

 

Poseidon

 

 

Zeus

 

 

 

 

 

 

 

 

Muses

 

Atlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io

 

Pleione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollo

 

Artemis

 

 

 

Persephone

 

Athena

 

 

Hebe

 

 

Hephaestus[3]

 

 

Ares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyades

 

Hesperides

 

Pleiades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaphus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enyo

 

Eileithyia

 

 

Dione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dryope

 

 

 

 

 

 

Maia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcmene

 

 

 

Semele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aphrodite[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heracles

 

 

Dionysus

 

 

Pan

 

Tyche

 

Rhode

 

Peitho

 

Eunomia

 

Hermaphroditus

 

 

Eros[1]

 

 

Harmonia

 

 

Deimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteros

 

Himeros

 

Phobos

 

 

 

  • Các vị thần Olympus được tô đậm
  • Tên được đánh dấu màu xanh là của 12 Titan đầu tiên
  1. ^ a ă Các nguồn gốc mâu thuẫn nhau. Eros thường được cho là con của Aphrodite và Ares, nhưng Thần phả đặt ông như một trong những tạo vật nguyên thủy sinh ra từ Trống Rỗng (Chaos).
  2. ^ a ă Có hai truyển kể chính mâu thuẫn nhau về nguồn gốc Aphrodite: Hesiod (trong Thần phả) cho rằng bà sinh ra từ bọt biển sau khi Cronus thiến Uranus, do đó là con gái Uranus; nhưng Homer (trong Iliad, quyển V) cho Aphrodite là con gái của Zeus và Dione. Theo Plato (trong Symposium), đó là hai thực thể hoàn toàn khác nhau: Aphrodite OuraniaAphrodite Pandemos.
  3. ^ Trong truyền thống chủ lưu thấy ở Homer, được ủng hộ bởi chứng các bức tranh trên vại ở Attic, Hephaestus là con của Zeus và Hera. Tuy nhiên trong Thần phả của Hesiod, Hera tự sinh vô tính ra Hephaestus, để trả đũa việc Zeus tự sinh ra Athena. Một vài văn bản về sau củng cố điều này, ví dụ Bibliotheke; Hyginus', Dẫn nhập Fabulae.
101-c-y-ph-h-c-c-v-th-n-hy-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)