User Tools

Site Tools


101-ctenodontina-carrerai-la-gi

Ctenodontina carrerai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenodontina
Loài (species) C. carrerai
Danh pháp hai phần
Ctenodontina carrerai
Hull, 1958

Ctenodontina carrerai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenodontina carrerai được Hull miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenodontina carrerai tại Wikispecies
101-ctenodontina-carrerai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)