User Tools

Site Tools


101-ctenodontina-maya-la-gi

Ctenodontina maya
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenodontina
Loài (species) C. maya
Danh pháp hai phần
Ctenodontina maya
Carrera & Andretta, 1953

Ctenodontina maya là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenodontina maya được Carrera & Andretta miêu tả năm 1953. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenodontina maya tại Wikispecies
101-ctenodontina-maya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)