User Tools

Site Tools


101-ctenodontina-mochica-la-gi

Ctenodontina mochica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenodontina
Loài (species) C. mochica
Danh pháp hai phần
Ctenodontina mochica
Lamas, 1973

Ctenodontina mochica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenodontina mochica được Lamas miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenodontina mochica tại Wikispecies
101-ctenodontina-mochica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)