User Tools

Site Tools


101-ctenota-efflatouni-la-gi

Ctenota efflatouni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenota
Loài (species) C. efflatouni
Danh pháp hai phần
Ctenota efflatouni
Engel, 1925

Ctenota efflatouni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenota efflatouni được Engel miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenota efflatouni tại Wikispecies
101-ctenota-efflatouni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)