User Tools

Site Tools


101-curtiss-a-12-shrike-la-gi

Curtiss A-12 Shrike là loại máy bay cường kích thứ hai của Quân đoàn Không quân Lục quân Hoa Kỳ, nó là máy bay cường kích chủ lực trong thập niên 1930 của không quân. Nó được thiết kế dựa trên A-8, nhưng có động cơ làm mát bằng nước bố trí kiểu tròn thay vì kiểu thẳng như của A-8 và một số thay đổi khác.

 Republic of China
 United States

Tính năng kỹ chiến thuật (A-12 Shrike)[sửa | sửa mã nguồn]

Dữ liệu lấy từ The Complete Encyclopedia of World Aircraft[3]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • Súng:
  • 5 × súng máy M1919 Browning.30 in (7,62 mm)
  • Bom:
  • 4 quả bom 122 lb (55 kg) hoặc 10 quả bom phá mảnh 30 lb (13,6 kg)
Máy bay có sự phát triển liên quan
Máy bay có tính năng tương đương
Danh sách khác

Danh sách khác

Ghi chú
  1. ^ Fahey, James C. U.S. Army Aircraft 1908-1946. New York: Ships and Aircraft, 1946.
  2. ^ "Curtiss A-12." National Museum of the United States Air Force. Retrieved: ngày 27 tháng 8 năm 2011.
  3. ^ Eden and Moeng 2002, p. 514.
Tài liệu
  • Eden, Paul and Soph Moeng, eds. The Complete Encyclopedia of World Aircraft. London: Amber Books Ltd., 2002, ISBN 0-7607-3432-1.
  • Fitzsimons, Bernard, ed. The Illustrated Encyclopedia of the 20th Century Weapons and Warfare, Vol. 21 London: Purnell & Sons Ltd., 1969, First edition 1967. ISBN 0-8393-6175-0.
101-curtiss-a-12-shrike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)