User Tools

Site Tools


101-cyrtopogon-laphrides-la-gi

Cyrtopogon laphrides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. laphrides
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon laphrides
Walker, 1851

Cyrtopogon laphrides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon laphrides được Walker miêu tả năm 1851. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon laphrides tại Wikispecies
101-cyrtopogon-laphrides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)