User Tools

Site Tools


101-cyrtopogon-laxenecera-la-gi

Cyrtopogon laxenecera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. laxenecera
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon laxenecera
Bromley, 1935

Cyrtopogon laxenecera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon laxenecera được Bromley miêu tả năm 1935. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon laxenecera tại Wikispecies
101-cyrtopogon-laxenecera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)