User Tools

Site Tools


101-cyrtopogon-pictipennis-la-gi

Cyrtopogon pictipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. pictipennis
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon pictipennis
Coquillett, 1898

Cyrtopogon pictipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon pictipennis được Coquillett miêu tả năm 1899. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon pictipennis tại Wikispecies
101-cyrtopogon-pictipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)