User Tools

Site Tools


101-d-y-g-i-tr-n-la-gi

Dây gối tròn hay Nam xà đằng (danh pháp hai phần: Celastrus orbiculatus)là một loài thực vật thuộc họ Dây gối.[1] Đây là một loại cây dây leo thân gỗ có nguồn gốc từ khu vực Đông Á thường được gọi là Nam xà đằng.[2] Chúng được Carl Peter Thunberg mô tả khoa học đầu tiên năm 1784.[3]

Dây gối tròn được đưa vào Bắc Mỹ vào năm 1879, và được coi là một loài xâm lấn ở phía đông Bắc Mỹ. Nó gần giống với loài cây bản địa Bắc Mỹ, Celastrus scandens, mà nó dễ dàng lai.[4] Cây thường có đường kính 1 đến 4 cm. Khi Dây gối tròn mọc với nhau chúng tạo thành bụi, khi nó mọc gần một cây hoặc cây bụi, chúng là dây leo xoắn xung quanh thân cây. Dây leo dây gối tròn có thể bóp nghẹt cây chủ đến chết. Lá tròn và bóng, dài 2–12 cm, mép có răng cưa và so le dọc theo cây. Hoa nhỏ màu xanh lá cây tạo hạt màu đỏ riêng biệt. Các hạt được bọc trong vỏ màu vàng vỡ ra trong mùa thu. Tất cả các bộ phận của cây có độc.[5]

  1. ^ Hou, D. 1955 A revision of the genus Celastrus. Annals of the Missouri Botanical Garden 42: 215–302
  2. ^ Czarapata, Elizabeth J. (2005). Invasive plants of the upper Midwest: An illustrated guide to their identification and control. Madison: University of Wisconsin Press. tr. 45. ISBN 9780299210540. 
  3. ^ The Plant List (2010). “Celastrus orbiculatus. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2013. 
  4. ^ White, Orland E.; Wray M. Bowden (1947). “Oriental and American Bittersweet Hybrids”. Journal of Heredity 38 (4): 125–128. PMID 20242535. 
  5. ^ Richard H. Uva, Joseph C. Neal and Joseph M. Ditomaso, Weeds of The Northeast, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997), Pp. 336–337.
101-d-y-g-i-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)