User Tools

Site Tools


101-damalina-hirtipes-la-gi

Damalina hirtipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalina
Loài (species) D. hirtipes
Danh pháp hai phần
Damalina hirtipes
Meijere, 1914

Damalina hirtipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalina hirtipes được Meijere miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalina hirtipes tại Wikispecies
101-damalina-hirtipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)