User Tools

Site Tools


101-damalina-semperi-la-gi

Damalina semperi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalina
Loài (species) D. semperi
Danh pháp hai phần
Damalina semperi
Osten-Sacken, 1882

Damalina semperi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalina semperi được Osten-Sacken miêu tả năm 1882. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalina semperi tại Wikispecies
101-damalina-semperi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)