User Tools

Site Tools


101-damalis-chelomakolon-la-gi

Damalis chelomakolon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. chelomakolon
Danh pháp hai phần
Damalis chelomakolon
Londt, 1989

Damalis chelomakolon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis chelomakolon được Londt miêu tả năm 1989. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis chelomakolon tại Wikispecies
101-damalis-chelomakolon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)