User Tools

Site Tools


101-damalis-conspicua-la-gi

Damalis conspicua
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. conspicua
Danh pháp hai phần
Damalis conspicua
Curran, 1934

Damalis conspicua là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis conspicua được Curran miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis conspicua tại Wikispecies
101-damalis-conspicua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)