User Tools

Site Tools


101-damalis-dattai-la-gi

Damalis dattai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. dattai
Danh pháp hai phần
Damalis dattai
Joseph & Parui, 1999

Damalis dattai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis dattai được Joseph & Parui miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis dattai tại Wikispecies
101-damalis-dattai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)