User Tools

Site Tools


101-damalis-dubia-la-gi

Damalis dubia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. dubia
Danh pháp hai phần
Damalis dubia
Joseph & Parui, 1995

Damalis dubia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis dubia được Joseph & Parui miêu tả năm 1995. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis dubia tại Wikispecies
101-damalis-dubia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)