User Tools

Site Tools


101-damalis-fuscipennis-la-gi

Damalis fuscipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. fuscipennis
Danh pháp hai phần
Damalis fuscipennis
Macquart, 1846

Damalis fuscipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis fuscipennis được Macquart miêu tả năm 1846. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis fuscipennis tại Wikispecies
101-damalis-fuscipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)