User Tools

Site Tools


101-damalis-limipidipennis-la-gi

Damalis limipidipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. limipidipennis
Danh pháp hai phần
Damalis limipidipennis
Joseph & Parui, 1990

Damalis limipidipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis limipidipennis được Joseph & Parui miêu tả năm 1990. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis limipidipennis tại Wikispecies
101-damalis-limipidipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)