User Tools

Site Tools


101-damalis-londti-la-gi

Damalis londti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. londti
Danh pháp hai phần
Damalis londti
Scarbrough, 2005

Damalis londti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis londti được Scarbrough miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis londti tại Wikispecies
101-damalis-londti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)