User Tools

Site Tools


101-damalis-scrobiculata-la-gi

Damalis scrobiculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. scrobiculata
Danh pháp hai phần
Damalis scrobiculata
Frey, 1934

Damalis scrobiculata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis scrobiculata được Frey miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis scrobiculata tại Wikispecies
101-damalis-scrobiculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)