User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-c-c-chuy-n-l-u-di-n-c-a-namthip-jongrachatawiboon-la-gi

Dưới đây là danh sách các chuyến lưu diễn trong nước và thế giới của diễn viên Namthip Jongrachatawiboon

Ngày/Tháng/Năm Tên chuyến lưu diễn Nơi diễn Thời gian Số ngày
23 tháng 1 năm 2012 Gặp gỡ và giao lưu với fan hâm mộ Chiang Mai,Thái Lan 08:00 (khởi hành) 5
24 tháng 1 năm 2012 Yêu Nonthaburi 10:00 (sáng) 1
1 tháng 2 năm 2012 Trở về với thời gian Chiang Mai 6:00 (chiều) 2
21 tháng 2 năm 2012 Người yêu Chiang Mai ------- 4
21 tháng 6 năm 2012 Trở về ký ức Bangkok ------- 10
Tên chuyến lưu diễn Nơi diễn
Trận chiến của những thiên thần Quảng Đông
Bee Namthip&Pong Nawat Sơn Tây
101-danh-s-ch-c-c-chuy-n-l-u-di-n-c-a-namthip-jongrachatawiboon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)