User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-c-c-xa-l-th-ng-m-i-thu-c-h-th-ng-xa-l-li-n-ti-u-bang-la-gi

Xa lộ Thành phố Tình trạng

Xa lộ Liên tiểu bang 5[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại San Ysidro, National City và San Diego, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại San Diego, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Solana Beach, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại San Clemente, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Los Angeles, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Woodland, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Arbuckle, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Williams và Maxwell, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Willows và Orland, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Red Bluff, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Cottonwood, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Anderson và Redding, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Dunsmuir, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Mount Shasta, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Weed, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Gazelle, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Yreka, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Vancouver, Washington không còn Xa lộ vành đai Thương mại Castle Rock, Washington tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Chehalis và Centralia, Washington tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Olympia, Washington không còn Xa lộ vành đai Thương mại Everett, Washington không còn Xa lộ vành đai Thương mại Marysville, Washington không còn Xa lộ vành đai Thương mại Bellingham, Washington không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 205[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Tracy, California tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 8[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại San Diego, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại El Cajon, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Alpine, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại El Centro, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Winterhaven, California và Yuma, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Gila Bend, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 10[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Ontario, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Colton, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Indio, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Blythe, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Quartzsite, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Phoenix, Arizona không còn Xa lộ vành đai Thương mại Casa Grande, Arizona không còn Xa lộ vành đai Thương mại Tucson, Arizona không còn Xa lộ vành đai Thương mại Tucson, Arizona không còn Xa lộ vành đai Thương mại Benson, Arizona tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Benson, Arizona không còn Xa lộ vành đai Thương mại Willcox, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Bowie, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại San Simon, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Lordsburg, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Deming, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Las Cruces, New Mexico không còn Xa lộ vành đai Thương mại "C" Sierra Blanca, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "D" Van Horn, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "F" Balmorhea, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "G" Fort Stockton, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 15[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Escondido, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Mesquite, Nevada tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại St. George, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Cedar City, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Parowan, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Beaver, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Fillmore, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Holden, Utah ? Xa lộ vành đai Thương mại Nephi, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Layton, Utah ? Xa lộ vành đai Thương mại Brigham City, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Tremonton, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Pocatello, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Idaho Falls, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Butte, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Helena, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Great Falls, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Conrad, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Shelby, Montana tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 17[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Black Canyon City, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 19[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Nogales, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 20[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "B" Pecos, Barstow, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "D" Monahans, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "E" Odessa, Midland, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "F" Stanton, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "G" Big Spring, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "H" Westbrook, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "J" Colorado City, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "K" Loraine, Texas tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại "L" Roscoe, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "M" Sweetwater, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "N" Trent, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "P" Merkel, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "Q" Tye, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "R" Abilene, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "T" Baird, Texas tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Florence, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 24[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Paducah, Kentucky tồn tại Downtown Loop ¹ Paducah, Kentucky không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 25[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Raton, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Cheyenne, Wyoming tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 126[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Columbia, South Carolina không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 526[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Mount Pleasant, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 27[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "T" Hale Center, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "U" Plainview, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 29[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Saint Joseph, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Elk Point, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Brookings, South Dakota tồn tại Xa lộ nhánh Phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại North Sioux City, South Dakota tồn tại/không biển dấu

Xa lộ Liên tiểu bang 229[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 30[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Little Rock, Arkansas không còn Xa lộ vành đai Thương mại Benton, Arkansas không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 35[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại "A" Laredo, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "B" Encinal, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "C" Cotulla, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "D" Dilley, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "E" Pearsall, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "H" New Braunfels, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "J" Kyle, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "L" Round Rock, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "M" Georgetown, Texas hủy bỏ tháng 7 năm 2006 Xa lộ nhánh Thương mại "V" Alvarado, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "X" Sanger, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Ames, Iowa tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Clear Lake, Iowa tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 40[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Needles, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Kingman, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Seligman, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Ash Fork, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Williams, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Flagstaff, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Winslow, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Joseph City, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Holbrook, Arizona tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Gallup, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Grants, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Albuquerque, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Santa Rosa, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Tucumcari, New Mexico tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "A"† Glenrio, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "B" Adrian, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "C" Vega, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "D" Amarillo, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "F" Groom, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "H" McLean, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "J" Shamrock, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Erick, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Sayre, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Elk City, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Clinton, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Weatherford, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại El Reno, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Henryetta, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Sallisaw, Oklahoma tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Winston-Salem và Greensboro, North Carolina Đoạn Winston-Salem tồn tại; đoạn Greensboro không còn Xa lộ vành đai Thương mại Raleigh, North Carolina không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 44[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Joplin, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Sarcoxie, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Mount Vernon, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Lebanon, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Waynesville/St. Robert, Missouri tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Ft. Leonard Wood, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Rolla, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Pacific, Missouri tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 45[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "F" Corsicana, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "G" Ennis, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "H" Palmer, Texas tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại "J" Ferris, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 55[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại New Madrid, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Cape Girardeau, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Illinois tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Lincoln, Illinois tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Bloomington-Normal, Illinois tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 65[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Lebanon, Indiana không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 69[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Charlotte, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Coldwater, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Lansing, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Port Huron, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 70[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Richfield, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Salina, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Green River, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Grand Junction, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Palisade, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Avon, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Idaho Springs, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Denver, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Watkins, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Strasburg, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Limon, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Burlington, Colorado tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Columbia, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại St. Charles, Missouri tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Ohio tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 72[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Jacksonville, Illinois tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 75[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại St. Ignace, Michigan tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Sault Ste. Marie, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Pontiac, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Gaylord, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Grayling, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại West Branch, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Roscommon, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 375[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan tồn tại nhưng không biểu dấu

Xa lộ Liên tiểu bang 376[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Moon Township, Pennsylvania Tồn tại, được lập năm 2009.[3]

Xa lộ Liên tiểu bang 80[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Sacramento, California tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Sacramento, California không còn Xa lộ vành đai Thương mại Truckee, California tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Verdi, Nevada tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Reno–Sparks, Nevada tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Carlin, Nevada tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Battle Mountain, Nevada tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại West Wendover, Nevada và Wendover, Utah tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Evanston, Wyoming tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Cheyenne, Wyoming tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Pine Bluffs, Wyoming tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 83[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại York, Pennsylvania tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 84 (đông)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Newtown, Connecticut không còn. Hiện nay được cắm biển thuộc Quốc lộ Hoa Kỳ 6.

Xa lộ Liên tiểu bang 84 (tây)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Nampa và Caldwell, Idaho tồn tại, một phần của đường củ US 30 Xa lộ vành đai Thương mại Mountain Home, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Hammett, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Glenns Ferry, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Bliss, Idaho tồn tại, không cắm biển dấu Xa lộ vành đai Thương mại Jerome, Idaho tồn tại, có thể có kế hoạch nối dài Xa lộ vành đai Thương mại Burley, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Tremonton, Utah tồn tại, cắm chung biển dấu với I-15 Thương mại Xa lộ vành đai Thương mại Brigham City, Utah tồn tại, cắm chung biểu dấu với I-15 Thương mại

Xa lộ Liên tiểu bang 85[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại North Carolina tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Spartanburg, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 385[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Greenville, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 585[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Spartanburg, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 86 (tây)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại American Falls, Idaho tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 89[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Lebanon, New Hampshire không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 90[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Ellensburg, Washington tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Moses Lake, Washington tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Medical Lake, Washington tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Wallace, Idaho tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Missoula, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Deer Lodge, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Butte, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Billings, Montana tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Sundance, Wyoming tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Spearfish, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Sturgis, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Rapid City, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Wall, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Kadoka, South Dakota tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Belvidere, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Murdo, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Vivian, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Presho, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Oacoma/Chamberlain, South Dakota tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại White Lake, South Dakota tồn tại/không biển dấu Xa lộ vành đai Thương mại Plankinton, South Dakota tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Mitchell, South Dakota tồn tại Xa lộ nhánh Phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 94[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Benton Harbor/St. Joseph, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Kalamazoo, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Battle Creek, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Marshall, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Albion, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Jackson, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Ann Arbor, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Port Huron, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 95[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Brunswick, Georgia không còn Xa lộ vành đai Thương mại Darien, Georgia tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Fayetteville, North Carolina tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Wilson và Rocky Mount, North Carolina không còn Xa lộ vành đai Thương mại Wilmington, Delaware đề xuất năm 2000, nhưng bị thị trưởng bác bỏ. Xa lộ vành đai Thương mại Mystic, Connecticut không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 495[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Lowell, Massachusetts không còn; hiện nay được gọi là Xa lộ kết nối Lowell

Xa lộ Liên tiểu bang 96[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Muskegon, Michigan không còn Xa lộ nhánh Thương mại Portland, Michigan không còn Xa lộ vành đai Thương mại Lansing, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Howell, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Farmington, Michigan không còn Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 196[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại South Haven, Michigan tồn tại Xa lộ vành đai Thương mại Holland, Michigan tồn tại Xa lộ nhánh Thương mại Grand Rapids, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 496[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thủ phủ Lansing, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 696[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan không còn
101-danh-s-ch-c-c-xa-l-th-ng-m-i-thu-c-h-th-ng-xa-l-li-n-ti-u-bang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)