User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-o-hy-l-p-la-gi

Các nhóm đảo của biển Aegea. Biển Ionia và phần lớn các đảo của nó không được vẽ trong hình.

Hy Lạp có khá nhiều đảo, ước tính vào khoảng 1.200[1] đến 6.000,[2] tùy theo cách người ta định nghĩa đảo (dựa theo kích thước tối thiểu). Số liệu số lượng đảo có người sinh sống được đưa ra cũng không thống nhất, khoảng giữa 166[3] và 227.[2] Chỉ có 78 hòn đảo trong số đó có trên 100 cư dân.

Hòn đảo lớn nhất Hy Lạp xét theo diện tích là Crete, nằm ở phía nam biển Aegea. Đảo lớn thứ hai là Euboea. Nó bị chia tách với lục địa bởi eo biển Euripus rộng 60m và được coi là một bộ phân của vùng Trung Hy Lạp về mặt hành chính. Các đảo lớn thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Lesbos và Rhodes. Các đảo còn lại chỉ bằng 2/3 đảo Rhodes hoặc còn nhỏ hơn nữa.

Các đảo của Hy Lạp theo diện tích[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách sau gồm các đảo lớn nhất Hy Lạp xét theo diện tích bề mặt với diện tích trên 75 dặm vuông Anh (190 km2).

Các đảo có dân cư[sửa | sửa mã nguồn]

Các đảo không có dân cư[sửa | sửa mã nguồn]

Các đảo chính[sửa | sửa mã nguồn]

Các đảo khác[sửa | sửa mã nguồn]

tổng số có 164 đảo, trong đó 26 đảo có cư dân.

Trong biển Aegea[sửa | sửa mã nguồn]

Trong biển Thrace[sửa | sửa mã nguồn]

Cyclades gồm khoảng 220 đảo

Các đảo xung quanh đảo Crete.

Thuộc biển Aegea[sửa | sửa mã nguồn]

Đảo Trafos trên biển Libya.

Thuộc biển Libya[sửa | sửa mã nguồn]

101-danh-s-ch-o-hy-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)