User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-tr-ng-i-h-c-cao-ng-v-trung-c-p-t-i-thanh-h-a-la-gi

Tên chính thức Chuyên ngành Thời gian thành lập Địa chỉ Loại hình Đơn vị chủ quản Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đa ngành 2010 Thành phố Thanh Hóa Chính quy Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Y tế 1981 Thành phố Thanh Hóa Công lập ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa Thể dục thể thao 1966 Thành phố Thanh Hóa Công lập Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung ( Đã được sáp nhập vào Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ) Tài nguyên và môi trường 2008 Thị xã Bỉm Sơn Công lập Bộ Tài nguyên và Môi trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công thương Thương mại - Dịch vụ 14/12/1962 Thành phố Thanh Hóa Công lập Bộ Công Thương Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa Trồng trọt Nông lâm nghiệp, chăn nuôi thú y 17/3/2014 Triệu Sơn Công lập Bộ Giáo dục và đào tạo Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa Nông lâm nghiệp, thủy sản 03/03/2014 Thành phố Thanh Hóa Công lập Ủa ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng nghề Lilama 1 Bộ công thương 2008 Thị xã Bỉm Sơn Công lập Bộ công thương Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Kỹ thuật công nghiệp 2006 Thành phố Thanh Hóa Cao đẳng nghề, công lập Bộ Lao động thương binh và Xã hội Cao đẳng nghề Nghi Sơn Điện CN, Cơ Khí, May, KT 2015 Huyện Tĩnh Gia Cao đẳng nghề,công lập Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng nghề Lam Kinh Đa ngành nghề 2009 Thành phố Thanh Hóa, Thọ Xuân Cao đẳng nghề, Tư thục Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Cao đẳng nghề An Nhất Vinh Công nghiệp 16/2/2012 Thành phố Thanh Hoá Dân lập ? Cao đẳng Y - Dược Hợp Lực Y - Dược 01/2018 Thành Phố Thanh Hóa Dân lập Tổng công ty cổ phần Hợp Lực
101-danh-s-ch-tr-ng-i-h-c-cao-ng-v-trung-c-p-t-i-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)