User Tools

Site Tools


101-danomyia-habra-la-gi

Danomyia habra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Danomyia
Loài (species) D. habra
Danh pháp hai phần
Danomyia habra
Londt, 1993

Danomyia habra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Danomyia habra được Londt miêu tả năm 1993. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Danomyia habra tại Wikispecies
101-danomyia-habra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)