User Tools

Site Tools


101-dasophrys-compressus-la-gi

Dasophrys compressus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. compressus
Danh pháp hai phần
Dasophrys compressus
Hull, 1967

Dasophrys compressus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys compressus được Hull miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys compressus tại Wikispecies
101-dasophrys-compressus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)