User Tools

Site Tools


101-dasophrys-croetzeei-la-gi

Dasophrys croetzeei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. croetzeei
Danh pháp hai phần
Dasophrys croetzeei
Londt, 1985

Dasophrys croetzeei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys croetzeei được Londt miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys croetzeei tại Wikispecies
101-dasophrys-croetzeei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)