User Tools

Site Tools


101-dasophrys-montanus-la-gi

Dasophrys montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. montanus
Danh pháp hai phần
Dasophrys montanus
Londt, 1981

Dasophrys montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys montanus được Londt miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys montanus tại Wikispecies
101-dasophrys-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)