User Tools

Site Tools


101-dasophrys-natalensis-la-gi

Dasophrys natalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasophrys
Loài (species) D. natalensis
Danh pháp hai phần
Dasophrys natalensis
(Ricardo, 1920)

Dasophrys natalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasophrys natalensis được Ricardo miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasophrys natalensis tại Wikispecies
101-dasophrys-natalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)