User Tools

Site Tools


101-daspletis-lykos-la-gi

Daspletis lykos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daspletis
Loài (species) D. lykos
Danh pháp hai phần
Daspletis lykos
Londt, 1985

Daspletis lykos là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daspletis lykos được Londt miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daspletis lykos tại Wikispecies
101-daspletis-lykos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)