User Tools

Site Tools


101-daspletis-stenoura-la-gi

Daspletis stenoura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Daspletis
Loài (species) D. stenoura
Danh pháp hai phần
Daspletis stenoura
Londt, 1983

Daspletis stenoura là một loài ruồi trong họ Asilidae. Daspletis stenoura được Londt miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Daspletis stenoura tại Wikispecies
101-daspletis-stenoura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)