User Tools

Site Tools


101-dasyllis-albicollis-la-gi

Dasyllis albicollis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasyllis
Loài (species) D. albicollis
Danh pháp hai phần
Dasyllis albicollis
Bigot, 1878

Dasyllis albicollis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasyllis albicollis được Bigot miêu tả năm 1878. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasyllis albicollis tại Wikispecies
101-dasyllis-albicollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)