User Tools

Site Tools


101-dasyllis-erythrura-la-gi

Dasyllis erythrura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasyllis
Loài (species) D. erythrura
Danh pháp hai phần
Dasyllis erythrura
Hermann, 1912

Dasyllis erythrura là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasyllis erythrura được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasyllis erythrura tại Wikispecies
101-dasyllis-erythrura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)