User Tools

Site Tools


101-dasypogon-aequalis-la-gi

Dasypogon aequalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. aequalis
Danh pháp hai phần
Dasypogon aequalis
Walker, 1857

Dasypogon aequalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon aequalis được Walker miêu tả năm 1857. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon aequalis tại Wikispecies
101-dasypogon-aequalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)