User Tools

Site Tools


101-dasypogon-auripilus-la-gi

Dasypogon auripilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. auripilus
Danh pháp hai phần
Dasypogon auripilus
(Seguy, 1934)

Dasypogon auripilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon auripilus được Séguy miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon auripilus tại Wikispecies
101-dasypogon-auripilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)