User Tools

Site Tools


101-dasypogon-caudatus-la-gi

Dasypogon caudatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. caudatus
Danh pháp hai phần
Dasypogon caudatus
Fabricius, 1805

Dasypogon caudatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon caudatus được Fabricius miêu tả năm 1805. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon caudatus tại Wikispecies
101-dasypogon-caudatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)