User Tools

Site Tools


101-dasypogon-magisi-la-gi

Dasypogon magisi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. magisi
Danh pháp hai phần
Dasypogon magisi
Tomasovic, 1999

Dasypogon magisi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon magisi được Tomasovic miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon magisi tại Wikispecies
101-dasypogon-magisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)