User Tools

Site Tools


101-dasypogon-nigripennis-la-gi

Dasypogon nigripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. nigripennis
Danh pháp hai phần
Dasypogon nigripennis
Macquart, 1848

Dasypogon nigripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon nigripennis được Macquart miêu tả năm 1848. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon nigripennis tại Wikispecies
101-dasypogon-nigripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)