User Tools

Site Tools


101-dasypogon-occlusus-la-gi

Dasypogon occlusus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. occlusus
Danh pháp hai phần
Dasypogon occlusus
Meijere, 1906

Dasypogon occlusus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon occlusus được Meijere miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon occlusus tại Wikispecies
101-dasypogon-occlusus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)