User Tools

Site Tools


101-dasypogon-olcesci-la-gi

Dasypogon olcesci
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. olcesci
Danh pháp hai phần
Dasypogon olcesci
(Bigot, 1878)

Dasypogon olcesci là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon olcesci được Bigot miêu tả năm 1878. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon olcesci tại Wikispecies
101-dasypogon-olcesci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)