User Tools

Site Tools


101-dasypogon-ruficauda-la-gi

Dasypogon ruficauda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. ruficauda
Danh pháp hai phần
Dasypogon ruficauda
Fabricius, 1805

Dasypogon ruficauda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon ruficauda được Fabricius miêu tả năm 1805. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon ruficauda tại Wikispecies
101-dasypogon-ruficauda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)