User Tools

Site Tools


101-dasypogon-tenuis-la-gi

Dasypogon tenuis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dasypogon
Loài (species) D. tenuis
Danh pháp hai phần
Dasypogon tenuis
Macquart, 1838

Dasypogon tenuis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dasypogon tenuis được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dasypogon tenuis tại Wikispecies
101-dasypogon-tenuis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)