User Tools

Site Tools


101-dichaetothyrea-clavifrons-la-gi

Dichaetothyrea clavifrons
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dichaetothyrea
Loài (species) D. clavifrons
Danh pháp hai phần
Dichaetothyrea clavifrons
Londt, 1982

Dichaetothyrea clavifrons là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dichaetothyrea clavifrons được Londt miêu tả năm 1982. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dichaetothyrea clavifrons tại Wikispecies
101-dichaetothyrea-clavifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)