User Tools

Site Tools


101-dioctria-atrorubens-la-gi

Dioctria atrorubens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. atrorubens
Danh pháp hai phần
Dioctria atrorubens
Séguy, 1930

Dioctria atrorubens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria atrorubens được Séguy miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria atrorubens tại Wikispecies
101-dioctria-atrorubens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)