User Tools

Site Tools


101-dioctria-ochrifacies-la-gi

Dioctria ochrifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. ochrifacies
Danh pháp hai phần
Dioctria ochrifacies
Becker, 1906

Dioctria ochrifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria ochrifacies được Becker miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria ochrifacies tại Wikispecies
101-dioctria-ochrifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)