User Tools

Site Tools


101-dioctria-segmentaria-la-gi

Dioctria segmentaria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. segmentaria
Danh pháp hai phần
Dioctria segmentaria
Becker, 1923

Dioctria segmentaria là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria segmentaria được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria segmentaria tại Wikispecies
101-dioctria-segmentaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)