User Tools

Site Tools


101-dioctria-stigmatizans-la-gi

Dioctria stigmatizans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. stigmatizans
Danh pháp hai phần
Dioctria stigmatizans
Fabricius, 1805

Dioctria stigmatizans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria stigmatizans được Fabricius miêu tả năm 1805. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria stigmatizans tại Wikispecies
101-dioctria-stigmatizans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)