User Tools

Site Tools


101-diogmites-bicolor-la-gi

Diogmites bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. bicolor
Danh pháp hai phần
Diogmites bicolor
(Jaennicke, 1867)

Diogmites bicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites bicolor được Jaennicke miêu tả năm 1867. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites bicolor tại Wikispecies
101-diogmites-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)