User Tools

Site Tools


101-diogmites-litoralis-la-gi

Diogmites litoralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. litoralis
Danh pháp hai phần
Diogmites litoralis
(Curran, 1930)

Diogmites litoralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites litoralis được Curran miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites litoralis tại Wikispecies
101-diogmites-litoralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)